Udruženje ISACA Beograd

ISACA je najpoznatija stručna, nezavisna i neprofitna međunarodna asocijacija na svetu u IT oblasti. Sa 140.000 obučenih profesionalaca, u 187 zemalja, predvodi u reviziji informacionih sistema. U proteklih, skoro, pola veka postavila je prepoznate standarde, kreirala sertifikate, učestvovala u edukaciji velikog broja kvalitetnih IT stručnjaka, obučenih i uspešnih, kako u svetu brzo rastućih informacionih tehnologija, tako i u svetu IT biznisa.

Udruženje za reviziju i kontrolu informacionih sistema, ISACA Beograd, je osnovano 25. marta 2016. godina kao dobrovoljna i nezavisna organizacija koja spaja članove u zajedničkom interesu, sticanja novih znanja, poslovnih kontakata i održavanje priznatih međunarodnih sertifikata

Ciljevi Udruženja su isticanje važnosti kontrole, nadzora i revizije informacionih sistema s ciljem efikasnijeg korišćenja IT resursa. Udruženje se takođe bavi organizacijom seminara i konferencija za IT revizore, profesionalce koje se bave upravljanjem sigurnošću i rizicima vezanima za IT sisteme. Pored toga se vrši organizacija pripremnih seminara za CISA, CISM, CGEIT i CRISC ispite. Organizuju se seminari i konferencije za javnost (npr. za preduzeća i organizacije, studente univerziteta itd.). Neguje se saradnja sa akademskim zajednicama i sa ostalim svetskim ISACA udruženjima.

Udruženje ISACA Beograd nastoji da svojim članovima, kao i svim zainteresovanim, u kontinuitetu pruži znanje i najbolju obuku u aktuelnim  najznačajnijim temama u oblasti IS.

Sertifikati

ISACA je jedna od najpoznatijih stručnih organizacija na svetu u IT oblasti. Članstvo u ISACA i ISACA programi sertifikacije su globalno prihvaćeni i priznati, a nezavisna međunarodna istraživanja pokazuju da članstvo u ISACA  i/ili posedovanje ISACA sertifikata poboljšava profesionalno priznavanje, kredibilitet i potencijal za napredak u svakom smislu. ISACA ističe značaj kontrola, nadzora i revizije informacionih sistema s ciljem efikasnijeg korišćenja IT resursa. Udruženje se takođe bavi organizacijom seminara i konferencija za IT revizore, profesionalce koje se bave upravljanjem sigurnošću i rizicima vezanima za IT sisteme. Pored toga se vrši organizacija pripremnih seminara za CSX, CISA, CISM, CGEIT i CRISC ispite.

ČLANSTVO

98

Broj članova

97

Retention (%)

NAGRADE


 


 

KONTAKT

 Za sva pitanja, sugestije i komentare možete nam se obratiti putem emaila: office@isaca.rs ili kroz formular za prijavu.