Sertifikati

ISACA je jedna od najpoznatijih stručnih organizacija na svetu u IT oblasti. Članstvo u ISACA i ISACA programi sertifikacije su globalno prihvaćeni i priznati, a nezavisna međunarodna istraživanja pokazuju da članstvo u ISACA  i/ili posedovanje ISACA sertifikata poboljšava profesionalno priznavanje, kredibilitet i potencijal za napredak u svakom smislu. ISACA ističe značaj kontrola, nadzora i revizije informacionih sistema s ciljem efikasnijeg korišćenja IT resursa. Udruženje se takođe bavi organizacijom seminara i konferencija za IT revizore, profesionalce koje se bave upravljanjem sigurnošću i rizicima vezanima za IT sisteme. Pored toga se vrši organizacija pripremnih seminara za CSX, CISA, CISM, CGEIT i CRISC ispite.


Sertifikovani revizor informacionih sistema (CISA® - Certified Information Systems Auditor) predstavlja globalno prepoznati sinonim za iskusnog revizora IS, profesionalca koji sagledava kontrole i sigurnost sistema. Više od 115,000 profesionalaca poseduje CISA od ustanovljenja ovog sertifikata, davne 1978. godine.

 


Sertifikat za upravljanje rizicima i kontrolama u okviru IT sistema (CRISC™ - Certified in Risk and Information Systems Control™), za profesionalce koji imaju iskustva u identifikovanju rizika, procene i provere, zatim u procesima monitoringa rizika i odgovora na rizike. Preko 18,000 članova poseduje ovaj sertifikat od 2010. godine.

 


Sertifikat upravljanja IT organizacijom (CGEIT® - Certified in the Governance of Enterprise IT), za profesionalce koji pružaju konsultantske i upravljačke servise  u IT sektoru. Više od 6,000 profesionalaca poseduje CGEIT sertifikat od 2010. godine.

 


Sertifikovani menadžer informacione sigurnosti (CISM® - Certified Information Security Manager), prepoznaje lidera koji upravlja informacionom sigurnošću organizacije. Više od 27,000 je sertifikovano od uspostavljanja sertifikata 2007. godine.